Jog és dráma

 Jog, mint tudomány - és dráma, mint művészet: az emberi konfliktusok kétfajta megközelítése.

 Egy új egyetemi kurzus az ELTE Jogtudományi Karának Filozófia Tanszékén.

Mind a jog tudományának, mind pedig a dráma művészetének alapvető tárgya az a feszült állapot, ami az emberek közötti összeütközések következménye. A társadalom közegében élő ember természetrajzához hozzátartoznak az álladó összeütközések (akárcsak a fizikában a részecskék összeütközései és energia-kisülései). Ezeket az összeütközéseket vizsgálja, értelmezi és kezeli a jogtudomány, és ugyanezeken az összeütközéseken keresztül tárja fel és ábrázolja az ember titokzatos világát a dráma művészete. A konfliktusok racionális kutatása elvezet a jog tudományához, a konfliktusok drámai feldolgozása és színpadi ábrázolása pedig a színház művészetéhez. 

A ’Jog és dráma’ című új kurzus abból indul ki tehát, hogy a jognak és a drámának közös attribútuma: a konfliktus. A konfliktusok elemzését - kialakulását, okait és következményeit, filozófiai, történeti és társadalmi vizsgálatát, erkölcsi, érzelmi és lélektani elemzését, drámai következményeit, stb. – a kurzus újfajta szemléletmóddal, egyfajta kettős látással végzi el. Egyrészt jogi konfliktusokat a drámai művészet dimenziójában, mint drámai konfliktusokat vizsgálunk, ugyanakkor a drámai konfliktusok jogi elemzését is elvégezzük.  Ez a kettős megközelítés kitágítja a jogi látásmódot a művészet látásmódja felé, - így a jog-hallgatók számára tágabb és színesebb világban értelmeződnek a jogi kérdések. 

 A világirodalom nagy drámáinak mélyén sokszor találkozunk jogi problémákkal. Ez nem véletlen, hiszen a drámák emberi konfliktusokat dolgoznak fel és ezek a konfliktusok gyakran jogi relevanciával rendelkeznek. Ha a színdarabokban előbukkanó jogi problémákat drámai megközelítésből vizsgáljuk meg, illetve a drámai konfliktusokat jogi megvilágításba helyezzük, - eljutunk a ’Jog és dráma’ kurzus kettős nézőpontjához. Ez a kettős nézőpont egymást kiegészítő, komplex látásmódot jelent, amely egy felfedezésre váró, „interdiszciplináris” területet tár elénk. Itt a dráma művészete új dimenziókat nyit a jog tudományos látásmódjának, és viszont: a jog tudománya a drámai művészet rejtett dimenzióit tárja fel. 

Könyvünk elméleti megközelítésben és gyakorlati példák gazdag sorával mutatja be az új tantárgyat. Mindazoknak ajánljuk, akiket érdekel a jog drámai izgalma, és a dráma jogi arculata.  
  
Hegyi Árpád Jutocsa, DLA, színházrendező – Kisteleki Károly, PhD, adjunktus ELTE AJK

 
Summary of the Law and Drama as a new subject at the University of Law in Budapest
 
A jog és dráma kurzuson feldolgozott - Analyzed plays